Aktualności

 

Rok 2019:

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2018

 

W dniu 26 styczeń o godzinie 16.00 w naszej jednostce odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące działalność naszej OSP w 2018 roku.

Na zebraniu przedstawione zostały sprawozdania z działalności : Zarządu OSP, Skarbnika OSP oraz Komisji rewizyjnej OSP.

Zebranie nie obyło się bez wielu podziękowań, życzeń i gratulacji za działalność naszej OSP w 2018 roku.

Na zebraniu przedstawiono również plan działalności jednostki na 2019 rok.
Za okres sprawozdawczy udzielono absolutorium Zarządowi OSP.W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście m.in.:

Komendant Powiatowy PSP w Suchej Beskidzkiej mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Okrzesik,

Z-ca Dowódcy JRG w Suchej Beskidzkiej st. kpt. mgr. inż. Artur Chowaniak,

Poseł RP Sławomir Hajos,

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zawoi a zarazem Wójt Gminy Zawoja Marcin Pająk,

Przewodniczący Rady Gminy Zawoja Stanisław Zajda,

Radni Gminy Zawoja,

Ks. Ryszard Więcek proboszcz parafii pw. Św. Klemensa w Zawoi Centrum,

Sołtys sołectwa Zawoja Centrum Stanisław Hurbol.Ponadto na zebraniu obecni byli czynni, honorowi i wspierający druhowie naszej OSP, członkowie naszej MDP oraz druhowie z OSP Gminy Zawoja.

 

Życzenia Noworoczne

 

 

archiwum 2016, archiwum 2017, archiwum 2018,