Aktualności

 

Rok 2020:

Pogrzeb naszego druha

 

Rodzina, najbliżsi, przyjaciele, znajomi, poczty sztandarowe OSP oraz druhowie strażacy pożegnali z przykrością i wielkim smutkiem w dniu 29 grudnia 2020 roku w kościele parafialnym pw. św. Klemensa w Zawoi Centrum zmarłego naszego druha Ś.P. Józefa Bury, który w wieku 77 lat odszedł od nas na wieczną służbę Bogu.

Msza święta żałobna została odprawiona w strażackiej asyście honorowej. Po mszy świętej orszak pogrzebowy przeszedł na cmentarz parafialny gdzie odbyło się ostanie pożegnanie.

Następnie po raz ostatni druhowi Józefowi zawyły strażackie syreny i trumna z ciałem zmarłego została złożona do grobu.


Spoczął tu na wieki i pełnić będzie teraz strażacką wartę przy Bogu który powołał go do niebiańskiej służby.

13 Październik - Dzień Ratownictwa Medycznego 

  Z okazji obchodzonego 13 października Dnia Ratownictwa Medycznego strażacy OSP Zawoja Centrum składają najlepsze życzenia Pracownikom Ratownictwa Medycznego oraz wszystkim, którzy w swej pracy uznają za najwyższą wartość życie drugiego człowieka, niosąc pomoc każdemu kto tego potrzebuje zwłaszcza teraz w obencych czasach epidemi Koronawirusa.

Praca, którą codziennie wykonujecie jest wyjątkowa, ratujecie dar najcenniejszy, ludzkie życie i zdrowie. Udzielacie pomocy w nagłych stanach zagrożenia, pracując w trudnych i wymagających warunkach. Wasza praca wymaga zawodowego profesjonalizmu, dyspozycyjności oraz umiejętności panowania nad emocjami i stresem. Dzięki tym cechom niesiecie nieocenioną pomoc ludziom w dramatycznych dla nich okolicznościach. W dniu tak uroczystym prosimy o przyjęcie podziękowań za pracę pełną poświęcenia. Najlepsze życzenia składamy Ratownikom Medycznym, Lekarzom, Pielęgniarkom systemu, oraz Dyspozytorom Medycznym – jak najmniej interwencji, udanych akcji ratunkowych, a także satysfakcji i radości jaką daje możliwość ratowania ludzkiego życia.

Źyczenia z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego składamy także wszystkim naszym Ratownikom Medycznym i Ratownikom KPP, bo to Wy pierwsi pojawiacie się między innymi w miejscach wypadków i katastrof, gdzie z poświęceniem pomagacie poszkodowanym.

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

 

 

 

Życzenia Wielkanocne

 

  

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2019

 

W dniu 25 styczeń o godzinie 16.00 w naszej jednostce odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze podsumowujące działalność naszej OSP w 2019 roku.

Na zebraniu przedstawione zostały sprawozdania z działalności : Zarządu OSP, Skarbnika OSP oraz Komisji rewizyjnej OSP.

W 2019 roku nasza jednostka wyjeżdzała do akcji niestety aż 128 razy - najwięcej spośród wszystkich jednostek OSP w Powiecie Suskim. Poza tym nasza OSP brała także udział w różnego rodzaju zawodach, ćwiczeniach pokazach czy szkoleniach a także w uroczystościach kosćielnych i państwowych.

Zebranie nie obyło się bez wielu podziękowań, życzeń i gratulacji za działalność naszej OSP w 2019 roku.

Na zebraniu przedstawiono również plan działalności jednostki na 2020 rok.
Za okres sprawozdawczy udzielono absolutorium Zarządowi OSP.W zebraniu udział wzięli zaproszeni goście m.in.:

Komendant Powiatowy PSP w Suchej Beskidzkiej mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Okrzesik,

Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zawoi a zarazem Wójt Gminy Zawoja Marcin Pająk,

Komendant Gminny ZOSP RP w Zawoi dh. Paweł Wójcik,

Przewodniczący Rady Gminy Zawoja Stanisław Zajda,

Radni Gminy Zawoja,

Ks. Janusz Kosowski proboszcz parafii pw. Św. Klemensa w Zawoi Centrum,

Sołtys sołectwa Zawoja Centrum Stanisław Hurbol.Ponadto na zebraniu obecni byli czynni, honorowi i wspierający druhowie naszej OSP, członkowie naszej MDP oraz druhowie z OSP Gminy Zawoja.

 

Pogrzeb naszego druha

 

Rodzina, najbliżsi, przyjaciele, znajomi, poczty sztandarowe OSP oraz druhowie strażacy pożegnali z przykrością i wielkim smutkiem w dniu 18 stycznia 2020 roku w kościele parafialnym pw. św. Klemensa w Zawoi Centrum zmarłego naszego druha Ś.P. Jana Bury, który w wieku 60 lat odszedł od nas na wieczną służbę Bogu.

Msza święta żałobna została odprawiona w strażackiej asyście honorowej. Po mszy świętej orszak pogrzebowy przeszedł na cmentarz parafialny gdzie odbyło się ostanie pożegnanie.

Następnie po raz ostatni druhowi Janowi zawyły strażackie syreny i trumna z ciałem zmarłego została złożona do grobu.


Spoczął tu na wieki i pełnić będzie teraz strażacką wartę przy Bogu który powołał go do niebiańskiej służby.

Życzenia Noworoczne

 

 

archiwum 2016, archiwum 2017, archiwum 2018, archiwum 2019,